Strona główna » XTrack – terminale paliwowe

XTrack - Gospodarka paliwowa w firmie

Dzięki systemowi XTrack gospodarka paliwowa w firmie czy gospodarstwie staje się łatwa i wygodna. Szereg modułów, z których składa się system, pozwala zarówno na zarządzanie dystrybucją, jak i na monitorowanie oraz raportowanie zużycia paliw.

Dzięki temu jesteśmy w stanie bez trudu zaplanować dostawy, a także zweryfikować bieżące zużycie paliw bądź wykryć potencjalne nieprawidłowości w tym procesie.

Jak działa system Xtrack?


System Xtrack składa się z szeregu modułów pozwalających kompleksowo zarządzać dystrybucją paliw oraz monitorować i raportować zużycie paliw – dzięki czemu planowanie dostaw paliwa, weryfikacja bieżącego zużycia paliw lub wykrywanie nieprawidłowości zużycia paliwa w firmie staje się łatwiejsze.

Dzięki wykorzystaniu technologi webowych, systemów Rfid i aplikacji mobilnych możliwe jest bardzo szerokie spektrum zastosowań systemu XTrack.


Jak Xtrack ułatwia gospodarkę paliwową?


Kontrola dostępu do zbiorników:

System XTrack można zintegrować z niemal każdym zbiornikiem paliwowym (tutaj link do oferty zbiorników), umożliwia to kontrole dostępu – dla określonych pracowników/kontrahentów.

Monitoring zużycia i poziomu paliwa:

System monitoruje bieżący stan zbiorników - poza dostępem online do aktualnego poziomu paliw w zbiornikach, możliwe jest wysyłanie ostrzeżeń o niskim poziomie (aplikacja na smartfonie, powiadomienia e-mail, oraz SMS) oraz powiadomienie dostawcy paliw o konieczności przygotowania dostawy.

Ogranicza to do minimum możliwość zaistnienia sytuacji braku paliw i niepożądanych przestojów w pracy.


Raportowanie i analizy

Automatyczne zbieranie danych dotyczących dostępu do zbiorników, przychodu i rozchodu paliw, wraz z systemem raportowania, umożliwia wygodną analizę i łatwiejsze planowanie budżetu, dostaw oraz wykrywanie słabszych elementów czy „wąskich gardeł” w gospodarce paliwowej.
Możliwość rozbudowy funkcjonalności dostosowanej do działalności

Dedykowane rozwiązania systemu Xtrack dla branży paliwowej, są elementem szerszego systemu. Wszechstronność oraz elastyczność, modułowa konstrukcja pozwala na znalezienie rozwiązań dla wielu innych branż lub sektorów – stąd też inwestycja w rozwiązania oferowane przez XTrack otwiera szereg możliwości dalszego wsparcia Państwa firmy w innych rejonach funkcjonowania.

XTrack – skuteczny system zarządzania w gospodarce paliwowej


System XTrack to autorski projekt powstałej w 1989 roku firmy XTrack. Przez lata ewoluował z podstawowego systemu GPS w kompleksową platformę, dzięki której możliwe stało się skuteczne zarządzanie zarówno flotą pojazdów i zleceniami, jak i paliwem oraz zasobami w terenie.

System, dzięki swojej elastyczności oraz modułowej budowie, umożliwiającej dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb bez konieczności zamawiania wszystkich rozwiązań, zyskał popularność w wielu sektorach rynku.

Z powodzeniem wykorzystywany jest w branży budowlanej, handlowej, dystrybucyjnej, transportowej, komunalnej, rolnej i leśnej.

Wachlarz zalet systemu XTrack


Dzięki systemowi XTrack mamy kontrolę nad bieżącym stanem zbiorników. Dostęp online umożliwia monitorowanie ilości pozostałego paliwa. Ponadto w przypadku, gdy jego poziom będzie niski, możemy otrzymać stosowne ostrzeżenie poprzez SMS, wiadomość e-mail lub powiadomienie w aplikacji na smartfonie.
Wiadomość taka trafia również do dostawcy paliw i informuje go o konieczności przygotowania kolejnej dostawy. Dzięki takiemu udogodnieniu znacząco ograniczamy ryzyko, że zabraknie nam paliwa w najmniej odpowiednim momencie.

XTrack poprzez automatyczne zbieranie danych na temat dostępu do zbiorników i operacji paliwowych oraz specjalny system raportowania pozwala na dokonanie przejrzystej i dokładnej analizy działalności. Jest to bardzo pomocne w kontrolowaniu budżetu, planowaniu dostaw czy odpowiednio wczesnym wychwytywaniu wszelkich nieprawidłowości. Warto wspomnieć, że system XTrack możemy zintegrować z praktycznie każdym zbiornikiem paliwowym. Dostęp do zbiornika można zatem umożliwić określonym osobom, co umożliwia jeszcze większą kontrolę nad całym procesem.

XTrack – system o wielu możliwościach

Co istotne – system, dzięki modułowej konstrukcji, można rozszerzać o nowe rozwiązania i możliwości, w zależności od potrzeb i preferencji. Inwestycja w system XTrack jest dzięki temu przemyślanym i perspektywicznym rozwiązaniem.

System można przetestować przed zakupem, by na własne oczy przekonać się o jego skuteczności.

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego - uzyskaj szybką i profesjonalną odpowiedź na Twoje pytania i potrzeby!


    Zadzwoń
    77 4536 403