SENT Connect+

Strona główna » SENT Connect+

SENT Connect

Rewolucja w dostawach paliw do zbiorników prywatnych i przyzakładowych stacji paliw.

27 lipca 2023 Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji w lutym. Projekt ten wkracza w wiele struktur działalności w obrocie paliw i ma bezpośredni wpływ na Firmy eksploatujące zbiorniki paliwowe.Zakładowa stacja paliw ciekłych

Nowe pojęcia wprowadzone przez projekt.

Projekt SENT Connect wprowadza pojęcie „Zakładowej stacji paliw ciekłych” - stacja paliw ciekłych lub stacja kontenerowa, o łącznej pojemności zbiorników co najmniej 2,5 m³, a w przypadku gazu LPG co najmniej 4,5 m³, służąca do zaopatrywania w paliwa ciekłe pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach oraz rekreacyjnych jednostek pływających, używanych przez prowadzącego stację.


SENT Connect

Rewolucja w dostawach paliw do zbiorników prywatnych i przyzakładowych stacji paliw.

27 lipca 2023 Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji w lutym. Projekt ten wkracza w wiele struktur działalności w obrocie paliw i ma bezpośredni wpływ na Firmy eksploatujące zbiorniki paliwowe.Zakładowa stacja paliw ciekłych

Nowe pojęcia wprowadzone przez projekt.

Projekt SENT Connect wprowadza pojęcie „Zakładowej stacji paliw ciekłych” - stacja paliw ciekłych lub stacja kontenerowa, o łącznej pojemności zbiorników co najmniej 2,5 m³, a w przypadku gazu LPG co najmniej 4,5 m³, służąca do zaopatrywania w paliwa ciekłe pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach oraz rekreacyjnych jednostek pływających, używanych przez prowadzącego stację.

Jedne z najważniejszych zmian jakich dotyczy projekt to:

 

Warto podkreślić, że:

Odrębnym zgłoszeniem będzie rejestracja zbiornika w systemie SENT, prawdopodobnie przez platformę PUESC, na podobnej zasadzie jak rejestracja pieca na olej opałowy. W przypadku nieuzyskania numeru, nie będzie możliwości wystawienia zgłoszenia SENT dla dostawy, a tym samym uniemożliwi to hurtowniom paliw realizację zamówień.

Kolejna istotna zmiana dotyczy zamknięcia zgłoszeń SENT przez Odbierającego. Projekt zakłada, że dostawa zamknięta ma zostać w dniu dostarczenia towaru, a nie jak dotychczas obowiązuje do „nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru”. Za brak zamknięcia SENT wprowadza się karę pieniężną w wysokości 5000 zł dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą i 1000 zł dla innego odbiorcy.

Planowane wejście w życie – co do zasady 12 miesięcy od dnia opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Na ten czas projekt jeszcze nie wszedł w dalszą fazę legislacji.

Jak się przygotować?

W celu dokonania rejestracji zakładowej stacji paliw w Urzędzie Regulacji Energetyki niezbędne będzie uzyskanie oficjalnego potwierdzenia rejestracji wydawanego przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.

Warto zadbać o proces rejestracyjny z wyprzedzeniem, ponieważ wzmożone zainteresowanie ze strony podmiotów składających wnioski może prowadzić do wydłużenia terminów.

W Petromex możemy pomóc Państwu przejść przez proces składania wymaganego wniosku.

Zbiorniki jednopłaszczowe o charakterze typu Mauser lub inne, które nie spełniają wymogów określonych przepisami dotyczącymi magazynowania paliw płynnych, nie podlegają procesowi rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) ani Urząd Regulacji Energetyki (URE). Więcej o legalizacji zbiorników można dowiedzieć się tutaj.

W Petromex oferujemy możliwość dzierżawy lub specjalną ofertę ratalną, która umożliwia elastyczne spłacanie kosztów zakupu zbiornika.

Ponadto, istnieje również opcja skorzystania z dostępnego dofinansowania, które pomaga w pokryciu części kosztów zakupu zbiornika na paliwo. Zachęcamy do kontaktu z nami, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Bądź z nami na bieżąco!

Jako Petromex, dostawca paliw, chcemy wesprzeć naszych Kontrahentów w procesie zmian prawnych. Śledź naszą stronę www.petromex.pl oraz profil Facebookowy, na których na informować będziemy o zachodzących zmianach w projekcie ustawy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem opracowań wyjaśniających krok po kroku etapy rejestracji oraz informacją o szkoleniach zachęcamy do wysłania maila na: paliwa@petromex.pl z prośbą o zapisanie do naszego systemu powiadomień w zakresie projektu ustawy SENT Connect lub o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.

Subskrybuj aktualności o SENT Connect

    Zadzwoń
    77 4536 403