Ustawa STIR, czyli walka z wyłudzeniami i łatwiejsza weryfikacja kontrahenta

Zamiany w branży paliwowej 2107 i 2018 rok
Podsumowanie roku 2017 w branży i zmiany na 2018
6 lutego 2018
Pakiet paliwowy 2 – proponowane zmiany
26 marca 2018
Pokaz wszystkie

Ustawa STIR, czyli walka z wyłudzeniami i łatwiejsza weryfikacja kontrahenta

Ustawa STIR - przemysł paliwowy

13 stycznia 2018 r. zaczęła obowiązywać, uchwalona 24 listopada 2017 r., tzw. ustawa STIR. Wprowadza ona zmiany o charakterze prewencyjnym, których celem jest obniżenie skali wyłudzeń podatkowych oraz zapewnienie podatnikom możliwości weryfikacji kontrahenta będącego płatnikiem VAT.
Główne założenia tzw. ustawy STIR

Ustawa STIR ma ograniczyć wyłudzanie podatków przez nieuczciwe firmy, które realizując sztuczne transakcje przy pomocy przelewów bankowych, korzystają z nieprzysługującego im zwrotu podatku VAT. To z kolei naraża Skarb Państwa na poważne straty. Proceder ten ma jednak ukrócić specjalny system.
Na mocy nowych regulacji prawnych uruchomiono rejestr informacji o rachunkach podmiotów kwalifikowanych (dotyczy wyłącznie rachunków firmowych a nie prywatnych kont osób fizycznych) oraz dokonywanych przez nie transakcji, także jeśli odbywają się za pośrednictwem rachunków otwartych w SKOK.

Następnie, na podstawie ich analizy, system ma obliczać ryzyko zaistnienia oszustwa podatkowego, a w razie potrzeby zamrozić środki na rachunku, by wykonanie przelewu nie było możliwe. Nadzór nad funkcjonowaniem programu sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), natomiast dane do systemu automatycznie przesyła izba rozliczeniowa.

Co więcej, równolegle z systemem zaczął funkcjonować udostępniony przez Ministerstwo Finansów wykaz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Na podstawie informacji w nim zawartych, podatnik VAT może sprawdzić wiarygodność kontrahenta, z którym współpracuje lub zamierza podjąć współpracę, i ocenić, czy działa on zgodnie z prawem.

Konsekwencje ustawy STIR:

  • ograniczenie wyłudzeń podatków, a tym samym zwiększenie wpływów do Skarbu Państwa,
  • możliwość szybkiego reagowania na podejrzane działania (blokada rachunku na 72 godziny z opcją przedłużenia na 3 miesiące w uzasadnionych przypadkach)
    zmniejszenie nieuczciwej konkurencji,
  • redukcja ryzyka nieświadomego udziału w oszustwie, na które narażeni są rzetelni przedsiębiorcy/podatnicy VAT,
  • ułatwiony dostęp do informacji na temat podmiotów VAT.
Zadzwoń
77 4536 403