PAKIET PRZEWOZOWY – USTAWA SENT

Magazynowanie paliw - przepisy
PRZEPISY DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA PALIW – ZBIORNIKI
20 listopada 2017
Pokaz wszystkie

PAKIET PRZEWOZOWY – USTAWA SENT

W kwietniu tego roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy określa zasady transportu „towarów wrażliwych” i zakres odpowiedzialności, jaki ponoszą podmioty, za niedopełnienie w tej materii obowiązków lub naruszenie przepisów. Czego dokładnie dotyczy, z czym się wiąże i jakie niesie ze sobą zmiany dla przedsiębiorców?

Cel wprowadzenia ustawy

Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego i przynajmniej częściowa likwidacja szarej strefy. Monitoring towarów kwalifikowanych jako „wrażliwe” ma pomóc w walce z nielegalnym handlem, wyłudzeniami podatków i nieuczciwą konkurencją.

Jakich towarów dotyczy ustawa?

Systemowi monitorowania przewozu podlegają następujące towary:

paliwa płynne
biodiesel
rozpuszczalniki, rozcieńczalniki
preparaty o właściwościach smarnych
odpady niebezpieczne
skażony alkohol etylowy
susz tytoniowy.

Najważniejsze regulacje ustawy

Ustawa obejmuje swym zakresem podmioty sprzedające, odbiorców towarów i przewoźników. Każdy z nich ma obowiązek zgłosić przewóz towarów do rejestru utworzonego w systemie SENT lub dokonać aktualizacji zgłoszenia na konkretnym etapie realizacji zamówienia. System nadzoruje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadzenie danych na temat danej akcji wymaga zalogowania się na platformę PUESC i skorzystania z usługi „e-Przewóz”. Zgłoszenie tworzy nadawca przesyłki. Natomiast zleceniodawca ma za zadanie potwierdzić dostawę (aby to zrobić, musi wprowadzić do systemu numer SENT i klucz przesłany na podany przez niego przy rejestracji adres mailowy) i zamknąć ją, udzielając informacji na temat przewozu.

Zgłoszeniu podlegają wszystkie przesyłki, których waga przekracza 500 kg, a objętość 500 litrów. Wyjątek stanowią tylko materiały znajdujące się w mniejszych opakowaniach (np. przesyłki pocztowe), nawet jeśli ich waga lub pojemność przekroczy ustalony limit. Co ważne, transport towaru następuje dopiero po nadaniu numeru referencyjnego. Wcześniej nie ma prawa opuścić magazynu.

Oczywiście za niedopełnienie lub zaniechanie obowiązków zgłoszeniowych na którymkolwiek etapie przewozu towarów grożą sankcje pieniężne nakładane na sprzedawcę lub odbiorcę. Wysokość kary wynosi 46% wartości transportowanej przesyłki, przy czym nie może być niższa niż 20 tys. złotych, chyba że przewinienie jest niewielkie.

Zamknięcie zgłoszenia SENT – Jak zamknąć zgłoszenie SENT oraz zarejestrować się na platformie PUESC?

Przygotowaliśmy instrukcje zamknięcia zgłoszenia SENT (klinij).

 

 

Zadzwoń
77 4536 403