Pakiet paliwowy 2 – proponowane zmiany

Ustawa STIR - przemysł paliwowy
Ustawa STIR, czyli walka z wyłudzeniami i łatwiejsza weryfikacja kontrahenta
17 marca 2018
Olej silnikowy - informacje
Olej silnikowy – rodzaje, funkcje, parametry
2 września 2018
Pokaz wszystkie

Pakiet paliwowy 2 – proponowane zmiany

Obowiązujący Pakiet Paliwowy przyniósł mnóstwo zmian dla firm z branży paliwowej i chemicznej. Nowe przepisy opracowano z myślą o uszczelnieniu systemu podatkowego, ograniczeniu wyłudzeń VAT-u i likwidacji szarej strefy (tematy te podejmowaliśmy już na blogu). Pozytywne skutki nowelizacji są widoczne, dlatego postanowiono pójść o krok dalej. Całkiem niedawno w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt ustawy (z dnia 13 lutego 2018 r.) – Pakiet Paliwowy 2.

Czego dotyczy i jakie niesie ze sobą zmiany?

Pakiet Paliwowy 2 dotyczy ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt rozszerza mechanizmy dotychczasowego Pakietu Paliwowego na paliwa, których sprzedaż do tej pory nie wymagała uzyskania koncesji (np. nafty czy specjalne rodzaje benzyny). Proponowane regulacje nakładałyby na dystrybuujące je podmioty, zwłaszcza firmy dostarczające surowce chemiczne, nowe obowiązki m.in. krótszy termin płatności VAT-u czy konieczność uzyskania koncesji OPZ, o którą wnioskować można przy złożeniu zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł.

Ponadto, nowa postać ustawy zakłada ograniczenie składania tzw. kaucji gwarancyjnej przez przedsiębiorstwa petrochemiczne wchodzące na rynek i rozszerza jej zakres na wszystkie paliwa ciekłe definiowane w ten sposób przez Prawo energetyczne.

Co więcej, zaostrza zasady wystawiania faktur: po wejściu w życie przepisów wystawienie dokumentu potwierdzającego nabycie towaru stanie się niemożliwe bez uprzedniego wydania nabywcy paragonu z jego numerem NIP (fakturowanie na podstawie paragonów). Nowela wprowadza również zasadę tzw. bezpodstawnego wzbogacenia. Uprawnia ona organy do zakwestionowania możliwości skorzystania z obniżenia wysokości należnego VAT-u o VAT naliczony i otrzymania zwrotu nadpłaty, ale tylko w uzasadnionych, popartych dowodami przypadkach. Urzędnik na podstawie zgromadzonego materiału oceni, czy doszło w tej materii do nadużycia, a w razie potrzeby zainterweniuje.

Zadzwoń
77 4536 403